Kontaktperson utbildning: Britt-Marie Larsson, britt-marie@mlhandel.se 073-3607222
Marianne Yngve, marianne@yngve.se, 070-3770470

Utbildning

HUS  står för Hund Utbildnings Sektorn

Utbildnings sektorns ansvarsområde är att arbeta för att alla medlemmar skall kunna ges möjlighet att detaga på utbildningar inom hundägande och hundträning
av god kvalitet.
Att instruktörer och handledare trivs i verksamheteten likväl som deltagare och
medlemmar i kursverksamheten.
Vi har också som uppgift att utbilda och vidareutbilda våra instruktörer
och handledare i SBKs regi.
Vi samarbetar med studiefrämjandet i kursverksamheten och i viss utsträckning
i utbildningen av handledare och instruktörer.

 Utbildningsansvariga i Olofströms brukshundklubb har som uppgift att : 
*Ordna och annonsera ut terminen kursutbud.
  *Ta emot anmälningar till kurser.
  *Utvärdera kurser och finna lösningar & förbättringar.
  *Ha ett samarbete & kontakt med studiefrämjandet.
  *Välja och handha utbildningsmaterial.
  *Utbildning av klubbens handledare.
  *Vidareutbilda klubbens instruktörer.
  *Hålla sig ajour om aktuella utbildningar.
  *Svara & hjälpa till vid medlemmars frågor & problem gällande kursverksamheten.
  *Hålla i klubbens instruktörsmöten.
  *Vara närvarande och representera OBK vid distriktets D-HUS möten.
  Och en hel del annat...