Tävling

rsområdet är att arrangera tävlingar inom SBK:s olika grenar
dvs. spår, sök, rapport, lydnad, agility, skydd, rallylydnad och IPO. 


 Av dessa har OBK f.n. tävlingar inom spår, sök, lydnad och rallylydnad*.
Här ligger också ansvaret för utbildning av funktionärer, tävlingssekreterare,
tävlingsledare, spårläggare, figuranter m.m. 

 Arrangera träningstävlingar för klubbens ekipage. 
* Kontaktperson för denna, se rallylydnadens egen sida

Kontaktperson för tävlingsverksamheten: Mona Hansson


             

Tävlingssekreterare Tävlingsledare
Ritva Winblad Lydnad
Mona Hansson Maj-Britt Berglin Svensson
Anna Sundberg Johnny Hansson
Hanna Koskela
Rallylydnad Ari Korhonen
Anna Sundberg
Lisa Pettersson Marianne Yngve
Domare Bruks
Lydnad & Bruks Johnny Hansson
Ari Korhonen Ari Kohronen
Rallylydnad Agility
Barbro Langefors Ida Qvarnström
Skrivare
Rallylydnad
Marianne Yngve
Britt-Marie Larsson Testledare MH
Lotte Fällgren Johnny Hansson
Ari Kohronen Hanna Koskela
Ursula Liljegren Figuranter
Anna-Lena Nilsson Lisa Pettersson
Maj-Britt Berglin Svensson Marianne Yngve
Anneli Hammarquist Anders Yngve
Ursula Liljegren
Ritva Winblad
Ari Korhonen