Styrelsemedlemmar 2021

Ordförande Ari Korhonen

Vice ordförande Vakant

Sekreterare Ida Qvarnström

Kassör Magda Svärdeborg

Ledamot Marianne Yngve

Ledamot Maj-Britt Berglin Svensson

Ledmot Johnny Hansson

Suppleant Barbro Langefors

Suppleant Josephine Nilsson

Suppleant Pernilla Svensson

Suppleant Sara Olsson

Revisorer
Mona Hansson och Anna-Lena Nilsson

Valberedning
Britt-Marie Larsson, LIsa Pettersson, Ursula Liljegren