Styrelse- och medlemsmöten 2021

Medlemsmöten 
Datum ej klartÅrsmöte 2022 
20:e februariStyrelsemöten 2021
9/8
21/10
17/11
15/12

Styrelsemöte 2022
17/1


 
ALLA MÖTEN HÅLLS PÅ KLUBBEN
ELLER DIGITALT (2020 och 2021)kl 18.30