Kök

Kökets ansvarsområde är att tillse att det finns ett utbud av fika vid tävling, träningsverksamhet och kurser. 
De ansvarar också för att det finns personal i köket vid tävlingar 
och andra liknande arrangemang.

Vid alla arrangemang i klubbens regi där servering sker
(kurser, MH, tävlingar mm) ska köksansvariga kontaktas innan.
 
Kontaktperson för köket är Britt-Marie Larsson, 073-3607222 Mona Hansson, 070-2033861