BRUKS

Kontaktperson Bruks:
Eva Johnson-Rosborg  tel 0725-181115

Om Bruks

Bruks är SBK:s specialmoment där spår,sök,skydd och rapport ingår. Numera även IGP som är en internationell prövningsform.
Hundarna som får tävla i Bruksgrenarna måste vara registrerade  i SKK. Detta pga att Bruks kom och fortfarande är till för att vara ett prov för att kunna få fram/finna lämpligt avelmateriel till tjänst. Numera ser nog många det dock mycket som en tävlingsform.

Bruks är en fantastiskt rolig tränings- och tävlingsform där man arbetar med hela hunden. Den ska kunna arbeta självständigt med sin nos och kropp men prövas också i ett lydnadsprogram och skottberördhet.

Specialen dvs spår,sök rapport och skyddsdelen(kan tävlas först i lägre klass) börjar enklare och försvåras för varje klass.
Man tävlar i appellklass som är det första provet där man vid en viss poäng kan bli uppflyttade och får då tävla lägre klass, när man når uppflyttningspoäng blir det högre klass och därefter Elitklass. När man erhållit tre certifikat i elitklass kan hunden erhålla titeln champion.

Specialen består SPÅR, SÖK, RAPPORT och SKYDD

I spåret ska hunden följa en främmande persons spår/vittring (markbunden) ,går med låg näsa, och hitta apporter (träpinnar) som ligger i spåret. Spårets liggtid, längd och antalet apporter försvåras för var klass. I elitklass är det  ca 1500 meter med en liggtid på ca 90 minuter och 8 apporter som hunden ska hitta.Hunden har sele och lina på sig. Att spåra är en rolig aktivitet man kan göra med sin hund.I skog, på ängar, i villaområde.Det finns en helt ny värld att upptäcka när man börjar med spår. 

Under sökarbetet  arbetar  hunden med luftvittring och går med hög näsa.Hunden ska hitta figuranter,dvs människor som ligger gömda.I elitklass är området 100 meter brett och 300 meter långt och hunden ska på ett strukturerat sätt tillsammans med sin förare ska finna personerna.Hunden arbetar här lös med tjänstetecken på vilket betyder att hunden är i arbete. Två  figuranter är helt dolda. Kan vara nedgrävda,gömda i väl täckta lådor etc. En halvdold. När hunden har hittat sina figuranter skäller den antingen för att påkalla sin förares uppmärksamhet och denne får då skynda ut till hunden eller tar den en s.k sökrulle som hänger i halsbandet och springer tillbaka till sin förare som kopplar hunden och följer med ut. Detta är en rolig gren där man är ett sökgäng som träffas varje vecka för att tillsammans jobba med sina hundar .Här i Olofström har kommunen upplåtit mark till oss där vi får vara och träna.

Rapport. Här ska hunden springa lös mellan sina förare till olika stationer. I elitklass springer hundarna 6100 meter sammanlagt. Denna gren är oerhört spännande.

Skyddet: Här är det ett program, som går ut på att hunden ska avvärja hot mot föraren samt stoppa flyende personer. Vill man hålla på med skydd ska man ha en s.k skydd licens och bara Brukshundar får tävla i grenen i Sverige.

Lydnadsprogrammet som också försvåras efter varje klass man klarar  är gemensamt för alla grupperna.

Hundarna prövas också i skott då dom ska ligga bredvid varandra och klara skott som skjuts med en minuts mellanrum. I elit klass dold förare och fyra skott.

I appellklass och lägre ingår Budföring då hundarna ska springa mellan sin förare och en okänd person. I högre klass och elitklass ska hunden istället leta upp föremål handske,plånbok o.d i ett område som är 50 x 50 meter och i elitklass hitta fyra föremål som är utlagda inom 5 minuter och avlämna på ett snyggt sätt.

Att träna och tävla Bruks med sin hund gör att man får ägna mycket tid i skog och på lydnadsplan. Man får en fantastisk gemenskap med sin hund och man låter den få använda hela sin kropp och knopp. 

Vill ni veta mer om grenarna har SBK på sin hemsida gjort informativa undervisningsfilmer och vill ni veta mer om Bruks på Olofströms Brukshundklubb svara jag gärna på det jag kan . Och välkomna till de spännande,roliga och utmanande BRUKS grenarna!

//Eva Johnson-Rosborg