VALBEREDNING

Valberedningen väljs av årsmötet och har som uppgift att till nästa årsmöte
lämna förslag på personer till den kommande styrelsen.

Sammankallande:  Britt-Marie Larsson
Ledamot:  Ursula Liljegren
Ledamot:  Lisa Pettersson