STYRELSEN 2022

Ordförande Sara Rudolfsson

Vice ordförande Pernilla Svensson

Sekreterare Ida Qvarnström

Kassör Magda Svärdeborg

Ledamot Sara Olsson

Ledmot Johnny Hansson

Ledamot Eva Johnsson Rosborg

Suppleant Kristina Karlsson

Suppleant Josephine Nilsson

Suppleant Marianne Yngve

Suppleant Ari Korhonen

Revisorer
Mona Hansson och Anna-Lena Nilsson

Valberedning
Britt-Marie Larsson, Lisa Pettersson, Ursula Liljegren