STYRELSE- OCH MEDLEMSMÖTEN 2023

Styrelsemöte:
Torsdag 20 April kl 18:30
Tisdag 30 Maj kl 18:30
Tisdag 22 Augusti kl. 18:30
Torsdag 5 Oktober kl. 18:30
Torsdag 16 November kl. 18:30 (inkl Budget och verksamhetsplan 2024)
Torsdag 11 Januari 2024 kl 18:30 

Medlemsmöte:
Onsdag 26 April kl 19:00
Onsdag 8 November kl 19:00
   
Årsmöte:
Söndag 11 Februari 2024 kl. 16:00