UTBILDNING

Kontaktpersoner utbildning:
Sara Olsson
sara.olsson94@hotmail.com
0733-682465 

HUS - Hundutbildningssektorn

Utbildningssektorns ansvarsområden är
- Att arbeta för att alla medlemmar skall kunna ges möjlighet att detaga på utbildningar inom hundägande och hundträning av god kvalitet.
- Att instruktörer och handledare trivs i verksamheteten likväl som deltagare och medlemmar i kursverksamheten.
- Att utbilda och vidareutbilda våra instruktörer och handledare i SBKs regi.

Vi samarbetar med studiefrämjandet i kursverksamheten och i viss utsträckning även i utbildningen av handledare och instruktörer.

 Utbildningsansvariga i Olofströms brukshundklubb har som uppgift att : 
*Ordna och annonsera ut terminen kursutbud
  *Ta emot anmälningar till kurser
  *Utvärdera kurser och finna lösningar & förbättringar
  *Ha ett samarbete & kontakt med studiefrämjandet
  *Välja och handha utbildningsmaterial
  *Utbildning av klubbens handledare
  *Vidareutbilda klubbens instruktörer
  *Hålla sig ajour om aktuella utbildningar
  *Svara & hjälpa till vid medlemmars frågor & problem gällande kursverksamheten
  *Hålla i klubbens instruktörsmöten
  *Vara närvarande och representera OBK vid distriktets D-HUS möten
  Och en hel del annat...