ÅRET SOM GICK

Pandemin har fortsatt påverkat klubbens verksamhet under 2021. Vi ser nu fram emot ett år utan restriktioner där vi bland annat kan genomföra ett efterlängat klubbmästerskap. Klubben har trots detta genomfört flertalet kurser och aktiviteter för medlemmar och den hundägande allmänheten. På årsmötet delades flera medaljer och bucklor ut för fina prestationer av tävlingsekipage.