Styrelse- och medlemsmöten

Medlemsmöten 


Årsmöte 2021
Onsdag 2 juni, 18.30 OBS Nytt datum!!!

Styrelsemöten 2021
Nästa styrelsemöte är den 26/4 kl 18.00Styrelsemöte 2022


 
ALLA MÖTEN HÅLLS PÅ KLUBBEN
ELLER DIGITALT (2020 och 2021)