Styrelse- och medlemsmöten

Medlemsmöten 2019
Onsdag 21 april kl 19,00
Onsdag 9 oktober kl 19.00

Årsmöte 2020
Onsdag 12 feb kl 19,00

Styrelsemöten 2019
24 april, 13 juni, 13 augusti, 24 september, 6 november, 9 december (även budgetmöte)

Samtliga möten är kl. 19,00

Styrelsemöte 2020

Tisdag 28 januari kl 17.30

 
ALLA MÖTEN HÅLLS PÅ KLUBBEN