Styrelse- och medlemsmöten

Medlemsmöten 2020
Torsdag 23 april kl 18,30
Onsdag 7 oktober kl 18,30

Årsmöte 2021
Onsdag 10 feb kl 18,30

Styrelsemöten 2020
30 mars, 14 maj, 23 juni, 17 augusti, 28 september, 9 november, 14 december (även budgetmöte)

Samtliga möten är kl. 18.30

Styrelsemöte 2021

Tisdag 19 januari kl 17.30

 
ALLA MÖTEN HÅLLS PÅ KLUBBEN