Styrelse- och medlemsmöten

Medlemsmöten 2018
Onsdag 25 april kl 18,30 & onsdag 12 september kl 18,30

Årsmöte 2019
Onsdag 13 feb kl 18,30

Styrelsemöten 2018
3 april, 16 maj, 28 juni, 13 augusti, 25 september, 7 november, 20 december (även budgetmöte)

Samtliga möten är kl. 18,30

Styrelsemöte 2019

Tisdag 29 januari kl 18.00

 
ALLA MÖTEN HÅLLS PÅ KLUBBEN