NYTT FRÅN 2021

Den 2 juni genomfördes äntligen årsmötet och ny styrelse valdes.
Mona Hansson lämnde efter många år som kassör över uppdraget till Magda Svärdeborg.
Anna-Lena Nilsson lämnade efter många år som sekreterare över uppdraget till Ida Qvarnström.
Ny i styrelsen är Sara Olsson, som kommer att vara utbildningsansvarig.