Medlemsavgift 2022 (gäller under 12 månader)
Medlemsskap
Ordinarie medlemsskap i Olofströms Brukshundklubb
kostar 520 kr. Du blir då samtidigt medlem i huvudorganisationen Svenska brukshundklubben (SBK).

Om du redan är medlem i SBK genom någon annan lokalklubb/rasklubb betalar du 200 kr för medlemsskap
i Olofströms brukshundklubb.

Klicka på bilden för att registrera medlemsskap

Familjemedlemskap
Familjemedlem betalar endast lokal avgift dvs 200 kr. Förutsättningen är att någon i din familj,
i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar.
(I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Ungdomsmedlemsskap
Ungdomsmedlemsskap för dig som är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och
välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett.
Klicka här för att registera medlemsskap i Svensk Hundungdom

Förmåner som medlem i Olofströms Brukshundklubb
Som medlem får du tillgång till våra träningsplaner, fullutrustad agilitybana, onsdagsträningar
och alla klubbens övriga aktiviteter. Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända under våra aktiviteter. Svenska brukshundklubbens försäkring personolycksfall ingår i medlemsavgiften.
Du får även 6 nr/år av tidningen Brukshunden som kommer hem i din brevlåda.