Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 genomfördes den 20 februari 2022. Vid mötet avtackades Ari Korhonen som ordförande och erhöll titeln hedersmedlem. Även Maj-Britt Bergelin och Barbro Langefors avtackades efter flera års arbete i styrelsen. Medlemsantalet i klubben var vid årsskiftet 193 stycken. Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten och medlemmar har kallats till två medlemsmöten.