Årsmöte 2021

Äntligen.

Den andra juni hade vi årsmöte och valde bland annat en ny styrelse.
Mona Hansson lämnde efter många år som kassör över uppdpraget till Magda Svärdeborg
och Anna-Lena Nilsson lämnade efter mång år som sekreterare över uppdraget till Ida Qvarnström. Ny i styrelsen är också Sara Olsson, som kommer att vara utbildningsansvarig.